Hverdag og høytid

Gresk påske – og andre bevegelige høytider i Hellas

kirke
Påsken er den største og viktigste høytiden i Hellas. Får du noen gang muligheten til å delta i greskortodoks påskefeiring sammen med greske venner, bør du ikke la sjansen gå fra deg.

Men også perioden før og etter påske er fulle av høytidsdager, tradisjoner og matskikker.

For å beregne når de forskjellige høytidene inntreffer, har man alltid 1. påskedag som utgangspunkt. De siste 48 dagene FØR påske er det FASTE (40 dager fra blåmandag til fredag før palmesøndag + 8 dager: Den hellige uken/den lange uken (fra lørdag før palmesøndag til midnatt natt til 1. påskedag). De siste 4 helgene før fastetiden er det KARNEVAL. Og overgangen fra karnevalstid til fastetid markeres på BLÅMANDAG (Clean Monday). 50 dager etter påske er det PINSE

Men den greskortodokse/østlige påsken faller bare unntaksvis sammen i tid med den vestlige (katolske/protestantiske)! Det er det viktig å være klar over når man planlegger en påsketur til Hellas.

Tabellen nedenfor viser datoene for vestlig og østlig påske (1. påskedag) i årene 2013-2022:

År             Vestlig påske         Østlig påske
2013          31. mars                    5. mai
2014           20. april                  20. april
2015            5. april                   12. april
2016           27. mars                  1. mai
2017            16. april                 16. april
2018             1. april                   8. april
2019             21. april                28. april
2020             12. april                19. april
2021              4. april                  2. mai
2022             17. april               24. april

2023               9. april                16. april

2024              31. mars                5. mai

2025              20. april                20. april

2026               5. april                 12. april

Den størst mulige avstanden mellom vestlig og østlig påske er 5 uker, som i 2013 og 2016. Vestlig og østlig påske er sammenfallende i 2014 og 2017. Vestlig påske inntreffer i mars eller april, mens østlig påske inntreffer i april eller mai. Den østlige/greskortodokse påsken faller alltid samtidig med eller etter den vestlige.

Hvordan fastsettes tidspunkt for den østlige påsken?
1) Den greskortodokse/østlige påsken er basert på den JULIANSKE KALENDER (i Vesten bruker vi den gregorianske kalender).
2) Den må finne sted ETTER den jødiske påsken.
3) Den må være første søndag etter første fullmåne etter 21. mars.
påskeegg